Обязательные условия устава ООО в Украине (на укр. языке)

Відсутність в Статуті товариства з обмеженою відповідальності зазначених відомостей є підставою для відмови в державній реєстрації товариства (ч. 9 ст. 82 Господарського кодексу України та ст. 4 Закону України «Про господарські товариства»)

Обов’язкові умови Статуту товариства з обмеженою відповідальністю

Що обов’язково повинно бути в Статуті ТОВ

1) найменування

2) вид товариства

3) склад засновників та учасників,

4) мета, цілі і предмет діяльності

5) порядок формування майна,

6) порядок розподілу прибутків та збитків,

7) порядок вступу до товариства та виходу з нього,

8) розмір та порядок утворення статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

9) порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі

10) склад і компетенція його органів управління і контролю, порядок прийняття ними рішень включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів

11) розмір і порядок утворення інших фондів, порядок формування резервного фонду.

12) порядок внесення змін до установчих документів умови його реорганізації та ліквідації.

 

Читайте также: 

Регистрация предприятий и других юридических лиц 

Раскрытие информации о конечных выгодоприобретателях