9 powodow, aby zostać klientem pełnomocnictwa Kancelaria prawna "Victor Reshetov & Partners"

I Klarownie i otwartość w relacjach z klientem.

IIAspiracja m?wi? tym samym j?zykiem z klientami i wyja?niaj?c ka?dy etap pracy.

IIIUczciwo??, niezawodno?? i maksymalne zainteresowanie wynikiem pozytywnym.

IVIndywidualny podej?cie do rozwi?zywania problem?w klient?w, rozw?j unikalnej strategii prawnej w trudnych i nietypowych przypadk?w.

Read more...

Nasze biura na Ukrainie:

 

Kyiv

20/22 L.Ukrainki blv., office. 201

Chernivtsy

28 T.Shevchenko str., office. 308

Khmelnytskyi

55 Soborna str., office. 72 

     

Vinnitsa 

2 Ivana Boguna str., office. 503

Ivano-Frankivsk

67 Nezalezhnosti str., office. 22a