НАШІ ОФІСИ по Україні

Реєстрація ТОВ

Ми реєструємо ТОВ в таких містах: Київ, Чернівці, Вінниця, Львів!

Товариство з обмеженою відповідальністю є найбільш поширеною та затребуваною на сьогоднішній день організаційно-правовою формою комерційних підприємств України і цьому є своє пояснення.

По-перше, учасники ТОВ не ризикують власним капіталом, а відповідають за зобов'язаннями підприємства виключно в рамках внесених до статутного капіталу часток (вкладів).

По-друге, правові взаємовідносини між учасниками (засновниками) ТОВ детальніше інших форм підприємств регламентовані законодавством.

По-третє, засновниками товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, в тому числі, нерезиденти України.

І це далеко не повний перелік переваг, якими володіє ТОВ в порівнянні з іншими видами організаційно-правових форм для ведення господарської діяльності. 


ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ НАША АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ:

 • консультація з питань реєстрації ТОВ;
 • підготовка пакету установчих документів ТОВ (для самостійної реєстрації);
 • реєстрація ТОВ у державній реєстраційній службі («під ключ»).

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

 • надання юридичної адреси;
 • допомога з відкриттям рахунку у банку;
 • реєстрація платником спеціальних податків (ПДВ, єдиний податок).

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВАМ НЕОБХІДНО:

1) щоб ви визначились з:

 • найменуванням та місцезнаходженням товариства;
 • видами діяльності;
 • способом формування та розміром статутного капіталу, а також співвідношенням часток всіх учасників Товариства;
 • з іншими питаннями (Наприклад: обмеження повноваження керівника та ін.).

2) Надати нам наступну інформацію:

 • паспортні дані та ідентифікаційний номер директора.
 • для засновників-фізичних осіб:

паспортні дані та місце проживання засновника;

ідентифікаційний номер засновника (для фізичних осіб-нерезидентів потрібно буде отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні).

 • для засновників-юридичних осіб:

виписку з ЄДР;

статут;

рішення засновників юридичної особи про створення ТОВ (за потреби ми допоможемо скласти);

довіреність або протокол призначення для особи, яка буде підписувати необхідні документи від імені засновника.

 • для засновників юридичних осіб-нерезидентів:

належним чином посвідчену копію документа про державну реєстрацію підприємства з перекладом на українську мову;

рішення засновників юридичної особи про створення ТОВ;

копію завіреної і перекладеної українською мовою довіреності для особи, яка буде в Україні підписувати необхідні документи від імені засновника.

Після отримання зазначеної інформації та всіх необхідних документів, наші юристи виконають реєстрацію ТОВ в гранично стислі терміни. При цьому особиста присутність учасників (засновників), як правило, необхідна лише: при підписанні статутних документів та довіреності у нотаріуса, а директора – при засвідченні підпису на картці зі зразками підпису для банку та при відкритті рахунку в банківській установі.

Вартість послуг: за домовленістю.

Строк надання послуги: 3-10 днів.