Реєстрація ЖБК

Житлово-будівельний кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.

Житлово-будівельний кооператив має ряд плюсів:

По-перше, члени ЖБК самостійно вирішують питання щодо управління будинком.

По-друге, капітал кооперативу формується за рахунок вступних членських внесків.

По-третє, ЖБК є неприбутковою громадською організацією.

І це далеко не повний перелік переваг, якими володіє Житлово-будівельний кооператив.


  

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ НАША АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ:

 • консультація з питань реєстрації Кооперативу;
 • підготовка пакету установчих документів Кооперативу (для самостійної реєстрації);
 • реєстрація Кооперативу в державній реєстраційній службі («під ключ»).

 

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

 • надання юридичної адреси;
 • допомога з відкриттям рахунку у банку;
 • реєстрація в якості неприбуткової організації;
 • укладання договорів з асоційованими членами кооперативу.

 

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ ВАМ НЕОБХІДНО:

 

1) Щоб ви визначились з:

 • найменуванням та місцезнаходженням Кооперативу;
 • засновниками Кооперативу (не менше трьох осіб);
 • видами діяльності;
 • способом формування та розмір статутного капіталу, а також співвідношення часток всіх учасників Кооперативу;
 • з іншими питаннями (напр.: обмеження повноваження керівника та ін.).

2) Надати нам наступну інформацію:

 • паспортні дані та ідентифікаційний номер керівника.
 • для засновників-фізичних осіб:

паспортні дані та місце проживання засновника;

ідентифікаційний номер засновника (для фізичних осіб-нерезидентів потрібно буде отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні).

 • для засновників-юридичних осіб:

виписку з ЄДР;

статут;

рішення засновників юридичної особи про створення Кооперативу (за потреби ми допоможемо скласти);

довіреність або протокол призначення для особи, яка буде підписувати необхідні документи від імені засновника.

 • для засновників юридичних осіб-нерезидентів:

належним чином посвідчену копію документа про державну реєстрацію підприємства з перекладом на українську мову;

рішення засновників юридичної особи про створення Кооперативу;

копію завіреної і перекладеної українською мовою довіреності для особи, яка буде в Україні підписувати необхідні документи від імені засновника.

 

Після отримання зазначеної інформації та всіх необхідних документів, наші юристи виконають реєстрацію Кооперативу в гранично стислі терміни. При цьому особиста присутність учасників (засновників), як правило, необхідна лише: при підписанні статутних документів та довіреності у нотаріуса, а керівника – при засвідченні підпису на картці із зразками підпису для банку та при відкритті рахунку в банківській установі.

Вартість послуг: за домовленістю.

Строк надання послуги: 3-10 днів.