Реєстрація ПП

Приватне підприємство (ПП) також можна віднести до однієї з найпоширеніших організаційно-правових форм здійснення господарської діяльності.

Приватним підприємством є підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання - юридичної особи.

Приватне підприємство володіє наступними перевагами:

 • Засновниками ПП можуть бути фізичні та юридичні особи, як резиденти так і нерезиденти;
 • Власники самостійно визначають способи управління ПП та керують ним на власний розсуд;
 • учасники ПП несуть відповідальність лише в межах своїх вкладів;
 • законодавчо не закріплений мінімальний розмір статутного капіталу;
 • ПП може наймати працівників.

До недоліків ПП можна віднести:

 • відсутність окремого НПА, що регулює діяльність ПП, тому на практиці іноді виникають спірні питання (органи управління, вступ нових учасників і т.д).

Щоб уникнути таких проблем, всі ці моменти потрібно детально прописати в статуті ПП.

 


 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ НАША АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ:

 • консультація з питань реєстрації ПП;
 • підготовка пакету установчих документів ПП (для самостійної реєстрації);
 • реєстрація ПП у державній реєстраційній службі («під ключ»).

 

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

 • надання юридичної адреси;
 • допомога з відкриттям рахунку у банку;
 • реєстрація платником спеціальних податків (ПДВ, єдиний податок).

 

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАМ НЕОБХІДНО:

 

1) Щоб ви визначились з:

 • найменуванням та місцезнаходженням підприємства;
 • видами діяльності;
 • способом формування та розміром статутного капіталу, а також співвідношенням часток всіх учасників ПП;
 • з іншими питаннями (Наприклад: обмеження повноваження керівника та ін.).

2) Надати нам наступну інформацію:

 • паспортні дані та ідентифікаційний номер директора.
 • для засновників-фізичних осіб:

паспортні дані та місце проживання засновника;

ідентифікаційний номер засновника (для фізичних осіб-нерезидентів потрібно буде отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні).

 • для засновників-юридичних осіб:

виписку з ЄДР;

статут;

рішення засновників юридичної особи про створення ПП (за потреби ми допоможемо скласти);

довіреність або протокол призначення для особи, яка буде підписувати необхідні документи від імені засновника.

 • для засновників юридичних осіб-нерезидентів:

належним чином посвідчену копію документа про державну реєстрацію підприємства з перекладом на українську мову;

рішення засновників юридичної особи про створення ПП;

копію завіреної і перекладеної українською мовою довіреності для особи, яка буде в Україні підписувати необхідні документи від імені засновника.

 

Після отримання зазначеної інформації та всіх необхідних документів, наші юристи виконають реєстрацію ПП в гранично стислі терміни. При цьому особиста присутність учасників (засновників), як правило, необхідна лише: при підписанні статутних документів та довіреності у нотаріуса, а директора – при засвідченні підпису на картці зі зразками підпису для банку та при відкритті рахунку в банківській установі.

Вартість послуг: за домовленістю.

Строк надання послуги: 3-10 днів.