ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР 

 ПОЗИЧКИ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ №__

 

Місто __________                                                                                           ________ 2016 року

           

Ми, що нижче підписалися:

________________________,  ____________________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________ , що мешкає за адресою  ______________________________, який надалі іменується«ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ»

та

Приватний підприємець _________________________, ______________________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________ , що мешкає за адресою  ______________________________, діє на підставі _______________________, який надалі іменується «КОРИСТУВАЧ»,

попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно уклали цей договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ передає у виключне строкове та безоплатне користування КОРИСТУВАЧУ нежиле приміщення за № _______ , площею ______ кв.м., що розташовано за адресою: _____________________________________ .

1.2.  Передача Об’єкта із зазначенням його стану шляхом опису оформлюється двостороннім Актом приймання-передачі об’єктів, який підписується уповноваженими представниками обох сторін, який є невід'ємною частиною даного Договору.

1.3. „КОРИСТУВАЧ" приймає у виключне строкове та безоплатне користування у „ПОЗИЧКОДАВЦЯ" вищевказане нежиле приміщення, далі «НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ».

 

2. ГАРАНТІЇ

2.1 Вказане нежиле приміщення належить ПОЗИЧКОДАВЦЮ на підставі свідоцтва про право власності, виданого ___________________________________ .

2.2. Сторони гарантують, що наділені всіма повноваженнями для укладення цього договору і виконання зобов’язань за ним, не обмежені ніякими законодавчими або договірними зобов’язаннями.

2.3. За свідченням ПОЗИЧКОДАВЦЯ, нежиле приміщення, що надається в позичку, на момент укладання цього договору нікому іншому не продане, не подароване, не відчужене ніяким іншим способом, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо нього а також прав у третіх осіб як у межах, так і за межами України немає, як внесок до статутного капіталу інших юридичних осіб не внесене.

 

3.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1.Цей договір вступає в дію після його підписання сторонами.

3.2.Договір укладається строком на ___________________________________________ і діє до ___________________________________________.

3.3. Користувач повинен повернути нежиле приміщення, передане йому у виключне строкове та безоплатне користування після спливу строку договору, за актом приймання-передачі, підписаного Сторонами під час такої передачі протягом трьох днів з моменту закінчення дії договору.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

4.1.1 передати нежиле приміщення користувачу для безперешкодного та безоплатного користування в технічно-виправленому стані, а також належні до них документи, за актом приймання-передачі, підписаного Сторонами під час такої передачі протягом трьох днів з моменту підписання даного договору.

4.1.2 прийняти нежиле приміщення від користувача як після закінчення строку договору, так і при відмові від користування користувачем.

4.2. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ має право:

4.2.1. здійснювати контроль за умовами експлуатації нежилого приміщення;

4.2.2. вимагати від користувача відшкодування збитків, завданих внаслідок його недбалого поводження з нежилим приміщенням або їх пошкодження.

4.3. КОРИСТУВАЧ зобов’язаний:

4.3.1. прийняти та належним чином користуватися нежилим приміщенням, що є об'єктом позички, за його призначенням (управляти, використовувати, експлуатувати);

4.3.2. користуватися нежилим приміщенням без права передачі третім особам;

4.3.3. повернути нежиле приміщення після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому воно було на момент його передання.

4.4. КОРИСТУВАЧ має право:

4.4.1. відмовитись від прийняття об’єкта позички до закінчення строку дії договору, попередивши позичкодавця про відмову від договору позички не пізніше як за тридцять днів до повернення нежилого приміщення;

4.4.2. вимагати розірвання договору позички та відшкодування завданих збитків, якщо позичкодавець не виконує обов’язки.

 

5. РОЗІРВАННЯ  ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ.

5.1.ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ має право вимагати розірвання договору і повернення нежилого приміщення у разі, якщо:

5.1.1. У зв’язку з непередбаченими обставинами нежиле приміщення стало потрібним йому самому;

5.1.2. користування нежилим приміщенням не відповідає його призначенню;

5.1.3.  нежиле приміщення самочинно передане у користування іншій особі;

5.1.4. в результаті недбалого поводження з нежилим приміщенням воно може бути знищено, або пошкоджено.

5.2. Про розірвання договору користувач має бути повідомлений за тридцять днів.

 

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1.Якщо після припинення договору, користувач не повертає нежиле приміщення, позичкодавець має право вимагати його примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

6.2.Зі змістом ст.ст. 827-836 Цивільного кодексу України сторони ознайомлені.

6.3. Цей договір складений, та після прочитання його тексту, підписаний у двох примірниках, один з яких залишається у позичкодавця  інший у користувача.

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:

 ________________________________________________________________________________

КОРИСТУВАЧ:

________________________________________________________________________________

Місто _______ , ________________________ дві тисячі п’ятнадцятого року


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Акт приема-передачи нежилого помещения по договору ссуды

Договор аренды квартиры