ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:   Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


 ДОГОВІР

консигнації на продаж товару

 

м. ________________                                                         “____” _____________ 2016 року

_______________________________________ (надалі – Консигнант) в особі ______________________________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ___________________________________________________________ (надалі – Консигнатор), в особі _______________________________________________________, що діє на підставі ___________________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Консигнант постачає товари на склад Консигнатора для їх реалізації останнім на своєму ринку від свого імені.

1.2.Виступаючи від свого імені, Консигнатор самостійно укладає договори купівлі-продажу (поставки) з третьою особою (надалі – Покупець).

1.3.Номенклатура, ціна та інші характеристики товарів, що постачаються на консигнацію, визначаються в Специфікації та накладних на поставку.

 

2.       ДОГОВІРНА ТЕРИТОРІЯ

2.1.Консигнатор має право здійснювати реалізацію консигнаційних товарів на наступній території: ______________________________________________________.

2.2.Консигнатор не має права продавати товари поза межами договірної території без згоди Консигнанта.

2.3.Консигнатор зобов’язаний до договорів купівлі-продажу з третіми особами включати умови про те, що останні також не мають права продавати консигнаційні товари поза межами договірної території без згоди Консигнанта.

 

3.       ОБОВ’ЯЗКИ КОНСИГНАТОРА

Консигнатор зобов’язується:

3.1.      суворо виконувати вказівки Консигнанта, передбачені цим Договором, а також дані йому останнім додатково в письмовій формі;

3.2.      вживати всіх необхідних заходів та дій для безперешкодної поставки товарів Консигнанта на договірній території;

3.3.      здійснювати безперебійне приймання товару Консигнанта на своїх складах;

3.4.      підготувати складські приміщення для приймання та відповідного зберігання товарів;

3.5.      забезпечити повне збереження якості товарів на складі на час перебування їх на консигнації;

3.6.      провести рекламну кампанію товарів у засобах масової інформації договірної території таким способами, якими від вважає за потрібне;

3.7.      надавати Консигнанту щомісяця до _______ числа подавати письмово Консигнанту звіт про здійснені з його товаром угоди та про здійснені витрати.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОНСИГНАНТА

4.1. Консигнант зобов’язується регулярно постачати на склад Консигнатора товар в асортименті та терміни обумовлені цим договором.

 

5.       ВИНАГОРОДА КОНСИГНАТОРА ТА ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ ЗА ПРОДАНИЙ ТОВАР

5.1.      За продаж товару Консигнатор отримує винагороду, яка дорівнює різниці між ціною, за яку товар проданий покупцю, та вартістю товару, що визначена Консигнантом.

5.2.      Консигнатор має право самостійно визначати ціни на товари, передані йому на консигнацію, виходячи з ринкової кон'юнктури в межах мінімальних та максимальних цін, визначених Консигнантом у Специфікації. В Специфікації Консигнант зазначає рекомендовану ціну продажу товару.

5.3.      Грошові кошти за продаж товару Консигнанта надходять на розрахунковий рахунок Консигнатора.

5.4.      Підставою отримання винагороди Консигнатора є отримання ним грошей від покупця.

5.5.      Винагорода Консигнатора виплачується шляхом утримання належних останньому сум із грошових коштів, перерахованих Покупцем Консигнатору за продаж товару Консигнанта.

5.6.      Грошові кошти Консигнатору виплачуються Консигнантом протягом _____________________________ з моменту надходження коштів на його розрахунковий рахунок від Покупця.

5.7.      Всі витрати Консигнатора, пов’язані із продажем товару, відшкодовуються останнім із винагороди.

 

6.       ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА КОНСИГНАЦІЙНІ ТОВАРИ

6.1.      Товари, передані Консигнатору, є власністю Консигнанта до моменту їх передачі Покупцю.

6.2.      Ризик випадкової загибелі та випадкового пошкодження товару лежить на Консигнаторі з моменту отримання ним майна на консигнацію.

 

7.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:

КОНСИГНАНТ: _____________________________________________________________________.

КОНСИГНАТОР: ____________________________________________________________________.

 

8.       ІНШІ УМОВИ

8.1.      Цей договір укладений на необмежений термін. Кожна із сторін має право в будь-який момент розірвати цей договір письмово повідомивши іншу сторону за місяць.

8.2.      Цей договір укладений  у  двох  примірниках,  яки  мають  однакову юридичну силу, один з них зберігається в Консигнанта,  другий  -  у Консигнатора.

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

Читайте также:

Договор комиссии

Договор займа между физическими лицами