ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ №________

 

м. ______________                                                “__”________________ 20__ року

Приватне підприємство “__________” (надалі – Зберігач), в особі директора ____________________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Приватний підприємець ____________________ (надалі – Поклажодавець), з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    Зберігач зобов’язується здійснювати зберігання морозильної установки та товару, що знаходиться в ньому, а Поклажодавець зобов’язується належним чином користуватися прилеглою територію та сплачувати плату за зберігання на умовах цього договору.

1.2.    Метою укладення цього договору є розвиток власного бізнесу та підвищення його ефективності, вживання заходів щодо недопущення стихійної роздрібної торгівлі на прилеглій території до Приміщення, яким користуються сторони, покращення санітарно-епідеміологічної ситуації, прибирання території тощо.

1.3.    Зберігач не заперечує користуватись Поклажодавцю прилеглою (прибудинковою) територією до приміщення (будинку), що знаходиться за адресою: м. __________, вул. _________,  (надалі – Приміщення), для розміщення морозильної установки та робочого місця продавця в розмірі ___ кв.м.

2.    ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

 2.1.                     Зберігач зобов’язується:

2.1.1.   надавати Поклажодавцю Приміщення для зберігання морозильної установки разом із товаром, що знаходиться в ньому, площею, достатньою для досягнення цієї мети;

2.1.2.   надавати Поклажодавцю можливість користуватися електричною енергією для забезпечення роботи морозильної установки Поклажодавця, а також іншими комунальними послугами та допоміжними приміщеннями;

2.1.3.   не втручатися у господарську діяльність Поклажодавця.

               2.2.            Зберігач має право:

2.2.1. здійснювати перевірку стану прилеглої території до Приміщення на предмет їх цільового використання та додержання Поклажодавцем санітарних норм та інших вимог діючого законодавства та умов виконання договору.

2.3.                         Поклажодавець зобов’язується:

2.3.1.   вживати заходів щодо недопущення стихійної роздрібної торгівлі на прилеглій території до Приміщення;

2.3.2.   здійснювати покращення санітарно-епідеміологічної ситуації навколо Приміщення;

2.3.3.   забезпечити прибирання прилеглої території та наявність смітника.

2.3.4.   для забезпечення мети, встановленої у п. 1.2. цього договору, співпрацювати з правоохоронними органами, ветеринарною службою та іншими органами;

2.3.5.   сплачувати плату за зберігання його майна у відповідності до умов цього договору.

 

3.    ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За зберігання морозильної установки разом із товаром, користування електричною енергією та іншими комунальними послугами та допоміжними приміщеннями Поклажодавець зобов’язаний сплачувати плату в розмірі _______________ грн. щомісячно до ______ числа __________________ місяця.

3.2. За прострочення оплати чергового платежу Поклажодавець сплачує Зберігачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день прострочення. Термін позовної давності по сплаті пені встановлюється в межах трьох років. За прострочення оплати Поклажодавець зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до ________ року.

4.2. Кожна із сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку повідомивши іншу сторону за 14 днів.

4.3. Цей договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Зберігач

 

Поклажодавець

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.  

 

Читайте также:

Договор ответственного хранения

Договор тестирования оборудования