ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР № ___

поворотної фінансової допомоги

м. _________________                                                                 ____________ 2016 року

Приватне підприємство _____________________________, в подальшому – “Позичальник”, в особі директора __________________________________, що діє на підставі Статуту, та _________________________________________, в подальшому – “Позикодавець”, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Позикодавець передає у власність Позичальникові грошові кошти, а Позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей коштів (суму позики).

1.2.   Цей договір є укладеним з моменту передачі грошей від Позикодавця Позичальнику, що підтверджується видачею відповідного письмового документа (квитанція, розписка, тощо).

1.3.   Сума позики за цим договором становить: _______________ грн.

1.4. Проценти за користування коштами не нараховуються.

 

2. ПОРЯДОК І СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

2.1. Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцеві грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому Позикодавцем у строк і в порядку, що встановлені цим договором.

2.2. Позикодавець надав суму позики строком на один місяць.

2.3. Позичальник має право повернути суму позики достроково.

2.4. Позика вважається повернутою в момент передання Позикодавцеві відповідних грошових коштів з каси підприємства або шляхом зарахування відповідної суми на його банківський рахунок.

 

3. ІНШІ УМОВИ ДОГВОРУ

3.1.     Зміни та доповнення до цього договору можуть мати місце за згодою сторін, які оформляються в письмовій формі і становлять невід'ємну частину цього договору.

3.2.      Цей договір припиняється з моменту виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

3.3.Взаємовідносини сторін, неврегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.

3.4.     Договір складений у двох екземплярах по одному для кожної із сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

Позикодавець

Позичальник

 

 


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

 Читайте также:

Договор займа между физическим и юридическим лицом

Договор беспроцентного займа