ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


Договір

про тимчасову передачу обладнання (тестування)

 

м. _________                                                                        “____”____________ 2016 р.

Сторони: _____________________________________________________________, назване у подальшому Власник, в особі директора ____________________________, що діє на підставі Статута, з одного боку, і________________ _________________________, названий у подальшому Виконавець, в особі_____________________________ __________________________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче.

 

1. Предмет договору.

1.1. Власник передає, а Виконавець приймає на відповідальне безвідплатне тестування ____________________________________.

1.2. Власник передає обладнання Виконавцю згідно даного Договору.

 

2. Права та обов’язки Виконавця.

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Прийняти всі необхідні міри для забезпечення зберігання обладнання в належному стані в період дії цього Договору;

2.1.2. Нести відповідальність за втрату або ушкодження обладнання Власника, що знаходиться у нього, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання обладнання від Власника до закінчення терміну його тестування;

2.1.3. Повернути обладнання Власнику за першою вимогою.

2.2. Якщо при тестуванні Виконавцем обладнання, переданого Власником, в цьому обладнанні виявляться ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді, Виконавець зобов'язаний повідомити Власника. Якщо Виконавець своєчасно не повідомить Власника, він несе відповідальність за збитки, спричинені такими ушкодженнями.

2.3. Виконавець не має права користуватись обладнанням, крім випадків, узгоджених з Власником.

 

3. Обов’язки Власника.

3.1. Власник зобов'язаний:

3.1.1. Надати Виконавцю обладнання в день підписання цього договору;

3.2. Власник має право у будь-який час вимагати у Виконавця  обладнання, яке знаходиться на тестуванні.

 

4. Відповідальність сторін.

4.1. Виконавець несе відповідальність за  цілісність обладнання з дати передачі на тестування і до дати повернення Власнику. У випадку знищення або ушкодження обладнання, яке тестується, Виконавець повинен відшкодувати в повному обсязі вартість даного обладнання Власнику .

4.2. У випадку неповернення майна Власнику за першою вимогою, Виконавець повинен виплатити Власнику неустойку у розмірі 0,5% від вартості обладнання за кожний день затримки.

 

5. Вирішення спорів.

5.1. Усі спірні питання, що виникають при використанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди, спір вирішується в судовому порядку.

 

6. Заключні положення.

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання обома сторонами та діє до „___”__________ ______ р.

6.3. Ніякі зміни в Договорі не можуть бути внесені без письмової згоди, завіреної вповноваженими представниками обох Сторін.

6.4. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

 

7. Юридичні адресита реквізити Сторін

Власник                                                                              Виконавець

 

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса. 

 

Читайте также:

Договор аренды оборудования (типовой)

Договор аренды движимого имущества