ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР 

оренди обладнання з правом викупу

м. ____________                                                                           "____" ___________ 20__ р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ _____________________________________________________, в особі директора _______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ОРЕНДАР _____________________________,

в особі _______________________________________________________________, що діє на підставі довіреності № __________ від "_____" ___________ 20___ р.‚ з іншого боку‚ уклали даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння та користування наступне обладнання (далі за текстом – "майно‚ що орендується"):

1.1. Найменування: ______________________________________________________.

1.2. Вартість майна‚ що орендується: ______________________________________.

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

2.1. Майно, що орендується, повинно бути передане ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом _____ днів з моменту підписання Даного Договору.

2.2. Передача майна, що орендується, в оренду здійснюється за актом передачі.

 

3. ТЕРМІН ОРЕНДИ

3.1. Майно‚ що орендується‚ вважається переданим ОРЕНДАРЕВІ з моменту підписання акту приймання майна‚ що орендується.

3.2. Термін оренди складає _____________ днів з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом приймання.

 

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір орендних платежів складає ____________________________________ грн. у ______________________________________________ (з ПДВ).

(термін)

4.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕН­ДОДАВЦЯ наперед не пізніше ________________________________.

4.3. Розмір орендної плати може переглядатися за згодою сторін 1 раз протягом ______________________________________________.

 

5. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

5.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність ОРЕНДАРЯ‚ якщо він вніс ОРЕН­ДОДАВЦЮ всю належну йому орендну плату протягом терміну оренди, визначеного п. 3 Договору.

5.2. Порядок передачі та оформлення права власності на майно‚ що орендується‚ здійсню­ється сторонами за актом протягом _____________ з моменту _________________.

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках‚ по одному для кожної із сторін.

7.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

 

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін 

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса. 

 

Читайте также:

Договор аренды оборудования (типовой)

Договор аренды движимого имущества