ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


 ДОГОВІР

суборенди прибудинкової території

м. _________                                                                  “__”________________ 20__ року      

  

Приватне підприємство ____________________ (надалі – Наймодавець), в особі директора ______________________________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та _____________________________ (надалі – Наймач), з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    Наймодавець зобов’язується надавати прилеглу (прибудинкову) територію до приміщення (будинку), що знаходиться за адресою: __________________________ (надалі – Приміщення), для розміщення морозильної установки та робочого місця продавця в розмірі ___ кв.м., а також здійснювати зберігання морозильної установки та товару, що знаходиться в ньому, а Наймач зобов’язується належним чином користуватися прилеглою територію та сплачувати орендну плату на умовах цього договору.

1.2.    Метою укладення цього договору є розвиток власного бізнесу та підвищення його ефективності, вживання заходів щодо недопущення стихійної роздрібної торгівлі на прилеглій території до Приміщення, яким користуються сторони, покращення санітарно-епідеміологічної ситуації, прибирання території тощо.

 

2.    ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Наймодавець зобов’язується:

2.1.1. надавати Наймачу Приміщення для зберігання морозильної установки разом із товаром, що знаходиться в ньому, площею, достатньою для досягнення цієї мети.

2.1.2. надавати Наймачу можливість користуватися електричною енергією для забезпечення роботи морозильної установки Наймача, а також іншими комунальними послугами та допоміжними приміщеннями.

2.1.3. не втручатися у господарську діяльність Наймача.

2.2. Наймодавець має право здійснювати перевірку стану прилеглої території до Приміщення на предмет їх цільового використання та додержання Наймачем санітарних норм та інших вимог діючого законодавства та умов виконання договору.

2.3.   Наймач зобов’язується:

2.3.1. вживати заходів щодо недопущення стихійної роздрібної торгівлі на прилеглій території до Приміщення

2.3.2. покращення санітарно-епідеміологічної ситуації навколо Приміщення;

2.3.3. забезпечення прибирання прилеглої території та наявність смітника.

2.3.4. для забезпечення мети, встановленої у п. 1.2. цього договору, співпрацювати з правоохоронними органами, податковими органами та ветеринарною службою;

2.3.5. сплачувати плату за користування прилеглою територією та зберігання його майна у відповідності до умов цього договору.

 

3.    ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За користування прилеглою територією та зберігання морозильної установки разом із товаром,  користування електричною енергією та іншими комунальними послугами та допоміжними приміщеннями Наймач зобов’язаний сплачувати плату у розмірі _______________ грн. щомісячно до ______ числа __________________ місяця. 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до __________________ року.

4.2. Кожна із сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку повідомивши іншу сторону за 14 днів.

4.3. Цей договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Наймодавець

 

Наймач

 

 

_____________                                                          ____________

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.   

 

Читайте также:

Договор аренды части помещения

Договор аренды дома