ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


 ДОДАТКОВА УГОДА

до Договору суборенди нежилого приміщення № ____ від “__” ____________ 2016 р.

 

м. ________                                                                                    “___” ____________2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “_________________________________” (в подальшому – Орендар) в особі директора _______________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________________ (в подальшому Суборендар), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Орендар забезпечує утримання та обслуговування будівлі, а також благоустрій прилеглої до неї території (надалі – Утримання), розташованої за адресою: _______________________ (в подальшому – Будівля), загальною площею _______  кв. м.,  а  Суборендар бере  участь  у  витратах  Орендаря  на  виконання  вказаних  робіт пропорційно до займаної площі, якщо  інше  не  випливає  з  характеру послуг, наданих Орендарем за цією Угодою.

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. Розмір плати за Утримання становить ______________ (сума прописом) гривень за місяць.

2.2. Плата за Утримання вноситься Суборендарем до 1 (першого) числа поточного місяця на р/р ____________________ в ___________________________, МФО _________________.

2.3. Плата, перерахована несвоєчасно або не в  повному  обсязі, підлягає індексації i стягується з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

2.4. В разі неналежного виконання Суборендарем п. 2.1. Угоди Орендар має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 3.1. Орендар зобов'язується забезпечити:

 3.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі  і благоустрою прилеглої території  та  створенням  необхідних умов для здійснення господарської діяльності, у тому числі Суборендарю згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.

Розмір плати за обслуговування i ремонт Будівлі та благоустрій прилеглої території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг,  які  надаються Орендарю житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб'єктами господарювання.

3.1.2. Надання Суборендарю комунальних послуг за діючими розцінками i тарифами.

3.1.3. Інформування Суборендаря про зміни витрат  на  утримання  Будівлі  i тарифу на послуги.

 

4. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє до припинення дії договору суборенди Приміщення.

4.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані Договором та цією Угодою,  регулюються чинним законодавством України.

 

5. ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Від Орендаря:                                                                        Суборендар:

                                                               

___________________________                                           ____________________________  

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Договор субаренды помещения

Договор субаренды придомовой территории