ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


 

 

Проект


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами товариства

з обмеженою відповідальністю _____
Протокол N ______ від ____________ПОЛОЖЕННЯ
про розподіл чистого прибутку товариства з обмеженою відповідальністю ____________Загальні положення
Положення "Про розподіл чистого прибутку товариства з обмеженою відповідальністю" (далі - Положення) визначає порядок
формування та використання фондів товариства з обмеженою відповідальністю "___________________" (далі - Товариство).
Положення розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України
"Про господарські товариства" та Статуту.
Товариство може створювати такі змінні фонди:
- резервний (страховий) фонд;
- фонд заохочення.
Крім названих, Товариство може створювати інші фонди.

1. Резервний фонд
1.1. Резервний фонд формується у розмірі 25 % статутного капіталу для усунення тимчасових фінансових труднощів та
забезпечення нормальних умов роботи Товариства.
1.2. Резервний фонд формується шляхом річних відрахувань у розмірі 5% суми чистого прибутку Товариства .
1.3. Чистий прибуток визначається Товариством щоквартально, згідно даних бухгалтерського обліку.
1.4. Рішенням загальних зборів учасників може бути змінено зазначений порядок формування резервного фонду, що не
вимагає змін до Статуту.
1.5. Кошти резервного фонду використовуються на:
- покриття непередбачених витрат;
- покриття балансового збитку за звітний рік.
1.6. Кошти резервного фонду, використані за призначенням, поповнюються у порядку, передбаченому п.1.2 цього Положення.
1.7. Не використані за рік кошти резервного фонду не вилучаються і переходять на наступний рік.

2. Фонд заохочення
2.1. Для задоволення особистих потреб працівників створюється фонд заохочення Товариства.
2.2. До заохочувального фонду відраховується 90 % залишку чистого прибутку.
2.3. Заохочувальний фонд розподіляється між учасниками за рішенням Загальних зборів учасників відповідно до внеску
кожного в розвиток підприємства та отримання ним прибутку за результатами діяльності товариства у відповідному кварталі.
2.4. Рішенням загальних зборів учасників може бути змінено зазначений порядок формування заохочувального фонду, що не
вимагає змін до Статуту
2.5. До заохочувальних та компенсаційних виплат, які здійснюються за рахунок фонду заохочення, належать:
а) винагороди за підсумками роботи за рік;
б) премії та подарунки до свят і ювілеїв;
в) надбавки та доплати у частині, що перевищує встановлені законодавством розміри, а також надбавки та доплати, не
передбачені чинним законодавством;
г) матеріальна допомога оздоровчі, екологічні, інші виплати).
2.6. Кошти фонду заохочення не використані в поточному році, вилученню не підлягають і використовуються в наступні роки у
загальному порядку.

3. Порядок розподілу прибутку
3.1. Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариство сплачує податки та інші передбачені
законодавством платежі до бюджету. Чистий прибуток, що утворюється після здійснення наведених розрахунків, залишається у повному
розпорядженні Товариства.
3.2. Чистий прибуток визначається Товариством щоквартально, згідно даних бухгалтерського обліку.
3.3. За рахунок коштів чистого прибутку Товариство створює свої фонди, розмір яких затверджується загальними зборами
Товариства.
3.4. Нормативи відрахувань від прибутку у фонди Товариства затверджуються загальними зборами Товариства (у межах
чинного законодавства України).
3.5. Загальні збори Товариства протягом фінансового року можуть змінити встановлені розміри розподілу чистого прибутку.

4. Прикінцеві положення
4.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві, Статуті та прийнятих
рішень Загальних зборів Товариства.
4.2. Недійсність окремих норми, встановлених цим Положенням не має наслідком визнання недійсними інших норм та
Положень в цілому.
4.3. Положення набирає чинності після його затвердження Загальними зборами Товариства.Читайте также:

Регистрация OOO

Устав ООО в Украине