ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


 ДОГОВІР

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

 

м. ______________                                                                           «__» _________ 2016 року

Фізична особа – підприємець ______________________________________________ (надалі – Продавець) з однієї сторони та _________________________________________________ (надалі – Покупець) в особі ___________________________________________________________, що діє на підставі ___________________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1  Продавець зобов’язується поставити і передати у власність Покупця _______________, а Покупець зобов’язується приймати цю продукцію та своєчасно здійснювати його оплату на умовах цього договору.

1.2 Згідно цього договору постачається ________________ в наступному асортименті, ціною та кількості:

 

Довжина, м

Ширина, м

Товщина, м

Ціна за один, грн

Кількість

Загальна ціна продукції

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

Всього (ціна договору):

 

(надалі – Продукція).

 

2. УМОВИ ПОСТАВКИ

2.1Поставка Продукції відбувається в два етапи: на першому етапі постачається 80 % Продукції протягом ____ календарних днів після сплати авансового платежу в розмірі 80 % від ціни договору, залишок Продукції (в розмірі 20 %) постачається протягом _______ календарних днів після надходження відповідної передоплати (20 % ціни договору).

2.2Постачання Продукції по цьому договору здійснюється окремими партіями, об’єм  яких визначається Продавцем.

2.3Доставка Продукції здійснюється транспортом Продавця на склад Покупця за адресою: ________________________________________________________________________.

2.4Про поставку чергової партії Продукції Продавець зобов’язаний повідомити Покупця за ____ годин до запланованого часу прибуття транспорту із партією Продукції на адресу, зазначену у п. 2.3. цього Договору.

2.5Покупець зобов’язаний забезпечити справний стан під’їзних шляхів до пункту розвантаження Продукції (склад Покупця), який б відповідав нормам з охорони праці і техніки безпеки для водіїв та інших працівників Продавця, а також забезпечити безперешкодний і безпечний рух та вільне маневрування автомобілів (автопоїздів) вантажністю до ______ т при одночасному фронті розвантаження для _____________ автомобілів (автопоїздів). Мати пристрої для освітлення робочих місць та під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній та нічний час і потрібні для вантаження (розвантаження) приладдя та допоміжні матеріали.

2.6Розвантаження Продукції здійснюється силами та за рахунок Покупця.

2.7Покупець зобов’язаний перевірити Продукцію по якості та кількості в момент приймання продукції в момент розвантаження відповідної партії. У разі наявності зауважень щодо якості або кількості поставленої партії Продукції Покупець зобов’язаний негайно повідомити про це Продавця та зазначити відповідні зауваження у накладній.  У разі відсутності вказаних зауважень на накладній вважається, що партія Продукції надійшла належної якості та в асортименті та кількості зазначеній в накладній, і в подальшому претензії щодо якості, асортименту та кількості не приймаються.

 

3. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

3.1      Якість Продукції, що постачається, має відповідати звичайним умовам щодо якості на таку продукцію.

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1      Покупець оплачує Продукцію авансовими платежами в наступному порядку: 80 % ціни договору протягом ______ календарних днів з моменту укладення цього договору, наступні 20 % ціни договору – протягом _______ календарних днів з моменту повної поставки першого етапу поставки.

4.2      У разі прострочення сплати чергового платежу або сплати його не в повному обсязі більше ніж на ____ календарних днів Продавець має право відмовитись від договору, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на адресу Постачальника вказану у цьому договорі. В цьому випадку договір буде вважатись припиненим з моменту безпосереднього вручення представнику Покупця відповідного повідомлення або з моменту здачі такого повідомлення на пошту.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1      Цей договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного виконання зобов’язань та здійснення взаєморозрахунків сторін.

5.2      З набранням чинності цього договору всі попередні переговори, листування, угоди, в т.ч. договори, та протоколи про наміри, що регулюють відносини сторін, які становлять предмет цього договору втрачають юридичну силу.

5.3      Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до виконання вимог, які містяться в Договорі, всіляко підтримувати ділові контакти та здійснювати усі необхідні заходи по забезпеченню ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

5.4      Цей договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Продавець

 

 

Покупець

 

 

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.  

 

Читайте также:

Договор поставки товара (разовой)

Акт приема-передачи к договору поставки товара