ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


  ДОГОВІР

про співробітництво

м. __________                                               ________ 2016 року

 

Приватне підприємство «________» (надалі – Сторона-1), в особі _________________, який діє на підставі _________________, з однієї сторони та Приватний підприємець _______________________ (надалі – Сторона-2) з другої сторони уклали цей договір про наступне:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    Предметом цього Договору є взаємодія і співробітництво сторін Договору з метою активізації та збільшення обсягу продажу товарів та послуг кожної із сторін окремо, розширення сфер діяльності сторін, підвищення господарської та економічної ефективності їх діяльності.

1.2.    Сторона-1 зобов’язується надати Стороні-2 інформаційну підтримку щодо товарів та послуг в сфері літакобудування, дозволяти використовувати власну інформаційну базу, а Сторона-2 зобов’язується надавати юридичну підтримку діяльності Сторони-1 відповідно до умов цього договору.

1.3.    Метою діяльності кожної із сторін є розвиток власного бізнесу та підвищення його ефективності. Сторони за цим договором не мають спільної мети. Цей договір не може бути розцінений як договір про спільну діяльність.

1.4.    До цього договору не застосовуються діюче законодавство, яке регулює орендні відносини, відносини найму або міни.

1.5.    Правовідносини, які виникають між сторонами щодо предмету цього договору, і не врегульовані його умовами, регулюються нормами цивільного та господарського законодавства.

2.    ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН

2.1.                     Сторона-2 зобов’язується:

2.1.1.       розробляти проекти договорів, процесуальних документів, листів, скарг, заяв тощо.

2.1.2.       консультувати Сторону-2 щодо юридичних питань, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.1.3.        надавати іншу юридичну допомогу.

2.2.   Сторона-1 зобов’язується:

2.2.1.   надавати інформаційні бази, програмні продукти, поточну інформацію щодо товарів та послуг у сфері літакобудування для спільного користування та обміну інформацією.

2.2.2.   не чинити перешкод у здійсненні господарської діяльності Сторони-2;

2.3.   Сторони зобов’язані користуватися інформаційними базами за взаємною згодою.

2.4.   Сторона-2 зобов’язана користуватися інформаційними базами за її призначенням, особисто;

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

3.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до ________________________.

3.2. Кожна із сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку повідомивши іншу сторону за ____ днів.

3.3. Цей договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

 

4. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Сторона-2

 

Сторона-1

 

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Договор о намерениях купли-продажи Товара

Договор переуступки долга в Украине