УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +380982115829 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАМОВИТИ ДОГОВІР

Каталог договорів

 


ДОГОВІР

оренди вантажного автомобіля

м. _______________                                                                         "____" ___________ 202__ року

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:______________________________________________________________,                                          з одного боку, і

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________________» (надалі - Товариство), в особі генерального директора ___________________________, що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння наступне майно:

1.1. Вантажний автомобіль марки: _____________________________________________.

1.2. Державний номер: _____________________________________________________.

1.3. Вартість автомобіля: ___________________________________________________.

 

2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися ОРЕНДАРЕМ для перевезень вантажу продукції, що реалізується Товариством.

2.2. Територія перевезень визначається адміністративно-територіальними межами України.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ

3.1. Передача автомобіля в оренду здійснюється в момент підписання даного Договору.

 

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає 1 (один) рік від "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі __________________________ грн. на місяць.

5.2. Орендна плата встановлюється за домовленістю сторін.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати.

5.4. Платежі‚ не обумовлені Даним Договором‚ ОРЕНДАРЕМ не здійснюються.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором зобов’язується:

– надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;

– здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля;

– надати ОРЕНДАРЕВІ необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне для експлуатації обладнання;

– самостійно здійснювати обов’язкові для володаря автомобіля платежі до бюджету.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

– використовувати автомобіль‚ що орендується‚ виключно за його цільовим призначенням у відповідності до п 2.1, п.2.2. Даного Договору;

– своєчасно здійснювати орендні платежі;

– фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля;

– сприяти ОРЕНДОДАВЦЮ у придбанні необхідних деталей до автомобіля та запасних частин;

– здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ у період використання автомобіля за Даним Договором;

7.2. ОРЕНДАР має право здавати автомобіль у суборенду лише за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Автомобіль повинен бути повернений ОРЕНДОДАВЦЮ по закінченні терміну оренди за п.4.1. Даного Договору у справному стані з урахуванням нормального зносу‚ що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається за актом прийому-передачі.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:

– у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі 10% від суми боргу за кожен день прострочення;

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за договором:

– у випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду ОРЕНДАРЕВІ штраф у розмірі _______________________________________ грн.‚ який утримується із орендних платежів‚ належних ОРЕНДОДАВЦЮ.

 

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

 

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

11.2. Даний Договір набирає чинності з моменту початку терміну оренди за п.4.1. Даного Договору.

11.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

12. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                                                           ОРЕНДАР

 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.  

 

Читайте також:

Договір прокату скутера

Договір безоплатного користування майном