УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


ДОГОВІР ПРОКАТУ СКУТЕРА № ___

м. _____________ “___” _______________ 20__ року

Приватний підприємець ____________________ (надалі – Підприємець), з однієї сторони (надалі – Наймодавець), що знаходиться за адресою: ____________________________________,

та ______________________________ (надалі – Наймач), паспорт __________________ __________________________________ , зареєстрований за адресою: ______________________ _________________________________________, тел: __________________, уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Наймодавець передає ______________________________________ (надалі – Скутер) Наймачеві у користування за плату на певний строк на умовах, встановлених цим договором.

1.2.Вартість Скутера становить _______________ грн.

1.3.З підписанням цього договору сторони стверджують, що Скутер переданий у справному та належному для використання за призначенням стані _________________________ о _______ годині ______ хв.

1.4. Наймач ознайомлений з правилами експлуатації та зберігання Скутера і правилами техніки безпеки.
1.5. Скутер наданий у користування Наймачу на _____________ годин.
1.6. Наймач зобов’язаний використовувати Скутер у межах міста _____________, якщо про інше сторони
не домовилися письмово.

2.ОРЕНДНА ПЛАТА
2.1. За користування Скутером Наймач сплачує плату із розрахунку ______ грн. за годину користування.
2.2. Строком користування Скутером вважається строк з моменту його отримання Наймачем до моменту повернення Наймодавцеві або сплати за Скутер повної вартості.
2.3. Грошовий аванс (в забезпечення повернення Скутера та оплати користування ним), отриманий Наймодавцем, у сумі ________________________________ грн. та буде повернений Наймачу в момент повернення Скутера за
вирахуванням сум, що підлягають сплаті за цим договором. Наймодавець має право утримати з авансової суми кошти у розмірі вартості ремонту або розміру завданої шкоди у разі пошкодження Скутера Наймачем.
2.4. У разі якщо аванс не сплачувався Наймач зобов’язаний здійснити повний розрахунок за користування Скутером в момент його повернення Наймодавцеві.
2.5. У випадку дострокового повернення Наймачем Скутера плата за прокат розраховується виходячи з тривалості користування Скутером.
2.6. У разі прострочення Наймачем сплати будь-яких платежів за цим договором він зобов’язаний сплатити пеню у розмірі __% відсотків від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

3.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
3.1.Наймач зобов’язується користуватися Скутером у відповідності до його призначення, не закладати, не здавати його у піднайом, не розбирати та не ремонтувати Скутер.
3.2.Наймач зобов’язаний повернути Скутер протягом строку, встановленого п. 1.5. цього договору.
3.3.Наймач зобов’язаний повернути Скутер Наймодавцеві у стані, в якому його отримав, з урахуванням нормального фізичного зносу, у стані придатному для експлуатації, без погіршення його споживчих якостей та зовнішнього вигляду.
3.4.При пошкодженні або псуванні Скутера він ремонтується (в т.ч. послуги евакуації) за рахунок Наймача або відшкодовуються Наймачем завдана шкода за вибором Наймодавця. Ремонт здійснюється за адресою:
_________________________________________.
Визначений ним розмір відшкодування вважається узгодженим сторонами і підлягає беззаперечній оплаті Наймачем. За час ремонту Наймач зобов’язаний сплачувати плату у розмірах, встановлених п. 2.1. цього Договору. Якщо в результаті
пошкодження Скутера він став непридатним до використання і не підлягає ремонту або ремонт є економічно невигідним у зв’язку із перевищенням вартості ремонту вартості Скутера, Наймачзобов’язаний сплатити Наймодавцеві вартість Скутера,
визначену п. 1.2. цього договору.
3.5.Наймодавець має право достроково відмовитися від цього договору, якщо Наймач користується Скутером не у відповідності до його призначення або умисно або з необережності погіршує його якість, споживчі якості та зовнішній вигляд.
У цьому випадку Наймач зобов’язаний повернути Скутер негайно після отримання відповідного повідомлення про відмову від договору та сплатити плату за користування Скутером.
3.6.Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань.
3.7.В усьому іншому, що не встановлено цим договором, сторони повинні керуватися діючим законодавством України.


Підписи сторін

___________________ Наймач ______________ Наймодавець


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу. 

 

Читайте також:

Додаткова угода до договору оренди нежитлового приміщення

Договір оренди нерухомого майна під офіс