УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди. 

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +380982115829 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАМОВИТИ ДОГОВІР

Каталог договорів


ДОГОВІР

ОРЕНДИ БУДИНКУ

 м. ____________                                                                                           «__» _________ 20__ року

_________________________________, в подальшому Наймодавець, з однієї сторони, та _____________________ в подальшому – Наймач, з другої сторони, у відповідності до ст. 818 ЦК України, уклали цей договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Наймодавець дозволяє тимчасове проживання Наймачу та її донці (надалі – тимчасові мешканці) у житловому приміщенні загальною площею ____ м. кв., що розташоване за адресою: _______________________ (надалі – Приміщення) без стягнення плати за користування житлом на строк – до пред'явлення вимоги про звільнення приміщень.
1.2. Приміщення надається в користування строком до моменту вимоги будь-яким співвласником Приміщення або Наймодавцем про звільнення тимчасовими мешканцями Приміщення.
1.3. Приміщення передається в користування наступним особам:
- _________________________;
- _________________________ (надалі - тимчасові мешканці).
1.4. Тимчасові мешканці не мають самостійного права користування житлом.

 

2. Обов'язки Наймодавця

Наймодавець зобов'язується:
2.1. Протягом двох місяців, з моменту підписання цього договору, передати Наймачу Приміщення.
2.2. Забезпечувати безперешкодне користування Наймачем Приміщенням.

 

3. Права Наймодавця

Наймодавець має право:
3.1. Вимагати звільнення Приміщення тимчасовими мешканцями без пояснення причин;
3.2. Здійснювати перевірку стану Приміщення та інженерних мереж на предмет їх цільового використання та додержання Наймачем правил протипожежної безпеки, санітарних норм та інших вимог згідно діючого законодавства та умов виконання договору не частіше, ніж два рази на квартал в узгоджений з Наймачем час.

 

4. Обов'язки Наймача

4.1. Утримувати об'єкт оренди у відповідності до санітарно-технічних норм і вимог, правил протипожежної безпеки та правил експлуатації приміщень, інженерного обладнання.
4.2. Негайно повідомляти Наймодавця про факти псування, аварії чи руйнування інженерних комунікацій, Приміщень або будівлі, в якій знаходяться Приміщення.
4.3. Не передавати в користування частини або все Приміщення третім особам.
4.4. Вселяти у Приміщення інших осіб, ніж ті, що перераховані в п. 1.3. цього договору, лише за попередньою письмовою згодою Наймача та інших співвласників будинку.
4.5. У разі пред'явлення вимоги будь-яким із співвласників Приміщення та Наймодавцем про звільнення приміщення звільнити приміщення не пізніше семи днів під дня пред'явлення вимоги про звільнення помешкання.

 

5. Права Наймача

Наймач має право:
5.1. Користуватися системами комунікацій, які знаходяться в Приміщенні та будинку, в якому знаходяться Приміщення;
5.2. Залишити за собою проведені поліпшення Приміщень, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Приміщень без завдання йому шкоди.

 

6. Строк дії та умови зміни, розірвання договору найму

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє до пред'явлення вимоги будь-яким із співвласником Приміщення.
6.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть мати місце за згодою сторін, які повинні оформлятися в письмовій формі, і становлять невід'ємну частину цього договору.
6.3. Якщо Наймач допустив погіршення стану Приміщення або його загибель, він зобов'язаний відшкодувати Наймодавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель Приміщення сталися не з його вини.
6.4. Вартість поліпшень Приміщень, які не можуть бути відокремлені від Приміщень без нанесення їм шкоди, не відшкодовуються Наймачу.
6.5. Цей договір припиняється у випадках:
загибелі Приміщення;
розірвання договору в односторонньому порядку або відмови від нього у випадках, передбачених цим договором;
достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;
розірвання договору (в т.ч. відмови від договору) у випадках, передбачених чинним законодавством;
та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
6.6. Взаємовідносини сторін, неврегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.
6.7. До правовідносин, що витікають з цього договору не застосовується Закон України "Про оренду державного та комунального майна".
6.8. Договір складений в двох екземплярах по одному для кожної із сторін.

 

7. Реквізити та поштові адреси сторін.


Наймач:                                                                                                             Наймодавець:

____________________                                                                                   _________________

 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 

Читайте також:

Договір оренди квартири

Типовий договір оренди землі