Цивільні справи

1. Стягнення боргів
2. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди
3. Встановлення фактів, що мають юридичне значення
4. Спори за договорами
5. Житлові справи
6. Виконання судових рішень
7. Мирові угоди
8. Сімейні справи
9. Податкові справи
10. Право власності