УВАГА! Складаємо протоколи, а також сценарії загальних зборів. Що входить в послугу, читайте нижче.

 

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


ПРОТОКОЛ № _____

загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________»

м. ______________                                                                       «__» ___________ 2020 рік

Присутні:

-              Учасник 1 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

-              Учасник 2 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

-              Учасник 3 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

 

На зборах присутні учасники, яким належать частки в сумі 100 % статутного капіталу. Відповідно до п. ______ Статуту Загальні збори учасників Товариства є повноважними.

Присутність учасників підтверджується протоколом реєстрації.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

2. Про вибуття зі складу Товариства учасників.

3. Про продаж часток в Товаристві.

4. Про затвердження перерозподілу часток у статутному капіталі Товариства.

5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.

 

По першому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів Учасник 1, секретарем – Учасник 2.

Голосували: одноголосно.

 

По другому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити вибуття Учасник 3 зі складу учасників Товариства у зв’язку з відчуженням часток у статутному капіталі Товариства.

Голосували: одноголосно.

 

По третьому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду та затвердити продаж частки Учасника 3  в статутному капіталі Товариства у розмірі 10 часток вартістю 1000 (тисячу) гривень на користь Учасника 2.

Голосували: одноголосно.

 

По четвертому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства таким чином:

Учасниками Товариства є:

Учасник 1, якому належить 40% статутного капіталу Товариства, що становить 40 часток, номінальною вартістю 4000 (чотири тисячі) грн.;

Учасник 2, якому належить 60% статутного капіталу Товариства, що становить 60 часток, номінальною вартістю 6000 (шість тисяч) грн.;

Голосували: одноголосно.

 

По п’ятому питанню:

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити зміни до Статуту в запропонованій редакції.

Голосували: одноголосно.

 

Голова зборів                                            _________________ Учасник 1

Секретар зборів                                        _________________ Учасник 2

                                                                  _________________ Учасник 3

 


 

Як правильно організувати та провести збори?

Наші послуги:

- Розробка сценарію проведення зборів, підготовка необхідних документів, роз'яснення ролі кожного, хто відповідає за проведення зборів (головуючого, секретаря, реєстратора, членів дирекції, лічильної та ревізійної комісії тощо);

- Підготовка списку осіб, які мають право на участь у зборах;

-  Розробка проекту повідомлення про проведення зборів;

-  Розробка проекту бюлетенів для голосування;

-  Відправлення повідомлень про проведення зборів у належний спосіб;

- Виїзд наших юристів на місце проведення зборів для належного супроводження проведення зборів та вирішення питань, які виникають під час реєстрації учасників та проведенні зборів;

- Перевірка повноважень і реєстрація осіб, які беруть участь в зборах;

- Визначення кворуму зборів;

- Роз'яснення чинного законодавства учасникам під час проведення зборів;

- Підрахунок голосів з питань порядку денного Зборів згідно з наданими бюлетенями і складання протоколу про підсумки голосування;

- Допомога у складанні протоколів про підсумки голосування;  

- Допомога в оформленні довіреностей на уповноважених представників осіб, які мають право на участь у Зборах;

- Надання консультативної допомоги при підготовці сценарію до загальних зборів;

- Допомога секретарю та/або головуючому на загальних зборах;

- Підготовка проекту протоколу загальних зборів та звіту про підсумки голосування;

- Повідомлення  учасників про підсумки проведених зборів та прийнятих рішень.

- Проведення зборів шляхом опитування.


 

Наші перемоги в судах по корпоративних справах:

Захист рішення загальних зборів в суді

Захист від рейдерського захоплення

Успішне виключення учасника зі складу ТОВ та захист цього рішення в суді

Оскарження рішення про звільнення голови організації

Зміна керівництва підприємства.

Оскарження З'їзду громадської Організації

Оскарження рішення, прийнятого на зборах ТОВ

Захист від вимог про розкриття інформації про товариство

Скасування незаконних рішень загальних зборів.

Корпоративні справи - це один з основних наших напрямів роботи.

 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків протоколів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 

Читайте також:

Договір купівлі-продажу корпоративних прав, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ

Зразок протоколу зборів ТОВ про зміну місцезнаходження

Зразок протоколу зборів Приватного підприємства про зміну КВЕДів

Зразок протоколу загальних зборів Приватного підприємства про зміну директора