УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

.   


ДОГОВІР № _______

про надання послуг з приймання та виготовлення рекламних матеріалів

місто _____________                                     “__” _____________________ 20__ року

                                                                                        

_____________________________________ “______________________________”, що у подальшому іменується “Замовник” в особі ___________________________________________________, який діє на підставі _______________________, та _________ ________________________________,  що у подальшому іменується “Виконавець”, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються Сторонами, а окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.       Виконавець зобов’язується за замовленням Замовника здійснювати діяльність з приймання рекламних матеріалів Замовника, виготовлення поліграфічної продукції (буклетів, та інших товарів (у т.ч. учнівських зошитах, інших канцелярських товарах) із розміщенням рекламних матеріалів Замовника на цих товарах (надалі – рекламної продукції), а Замовник зобов’язується оплатити роботу та послуги Виконавця у порядку і на умовах, встановлених цим Договором.

1.2.       Вид, кількість, якість та поліграфічний вигляд рекламної продукцій Сторони визначають в замовленні, що є невід'ємною частиною цього договору. Замовлення складається окремо на кожний вид продукції.

 

2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.       Права та обов’язки Виконавця:

2.1.1.   Виконавець зобов’язується приймати рекламний матеріал, наданий Замовником, та розробити макет реклами, у разі відповідності його чинному законодавства та відсутності нормативної заборони на його виготовлення, розміщення, розповсюдження, тощо;

2.1.2.   Здійснити виготовлення товарів із рекламним матеріалом Замовника, як самостійно так і шляхом залучення субпідрядників;

2.1.3.   Виконавець зобов’язується надавати для звітності Замовнику екземпляри товарів із рекламним матеріалом, або завірені копії текстів рекламних матеріалів, що розміщуються на відповідній поліграфічній продукції.

2.2.       Права та обов’язки Замовника:

2.2.1.   Замовник зобов’язується передавати Виконавцю рекламні матеріали (текст рекламного матеріалу, вимоги до кольорів, шрифтів, зображення, логотипи підприємства тощо);

2.2.2.   Затвердити рекламний макет протягом 10 банківських днів з моменту його передачі Замовником.

2.2.3. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця.

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА СТРОКИ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

3.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем за цим договором, визначається у замовленні, що узгоджується сторонами.

3.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом передоплати протягом 3 банківських днів з моменту затвердження сторонами замовлення та макету реклами.

3.2. Виконавець приступає до надання послуг по виготовленню рекламної продукції з моменту здійснення передоплати. Передоплата вважається здійсненою, з моменту отримання готівкових коштів Виконавцем або зарахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.3. Виконавець зобов’язується здійснити послуги по виготовленню рекламної продукції протягом __________________ днів з моменту отримання передоплати.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та дії до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Затверджене замовлення та рекламний макет перегляду не підлягають.

5.2. У разі відмови Замовника від виконання замовлення до моменту його повного виконання та виготовлення рекламної продукції, Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю плату за виконану частину роботи та відшкодувати його збитки, завдані припиненням договору, оплатити закуплені матеріали, сплачені кошти за виготовлення продукції, необхідної для виготовлення рекламної продукції тощо.

5.3. Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору у разі наявності його вини, шляхом відшкодування Замовникові завданих збитків в обсязі, що не перевищує десяти відсотків плати за послуги.

6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, який надається по одному примірнику кожній із Сторін.

6.2. Сторони докладають зусиль до вирішення всіх питань, пов’язаних з Договором, шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір розглядається в господарському суді в порядку визначеному процесуальним законодавством.

6.3. Договір може бути змінено або доповнено за письмовою згодою Сторін.

6.4. Усе, що не врегульовано цим Договором, регулюється згідно з чинним законодавством.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Замовник

 

________________________

Виконавець

 

________________________

8. ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Від імені Замовника

Від імені Виконавця

____________________________

____________________________

"_____"_______________20__ р.

"_____"_______________20__ р.

Підпис

Підпис

М. п.

м. п.

 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу. 

 

Читайте також:

Типовий договір надання послуг

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації