Вивіз дитини за кордон

Згідно з чинним законодавством України, виїзд дитини, яка не досягла повноліття за кордон на відпочинок, навчання і т.д. можливий тільки за згодою її батьків, опікунів, усиновителів, в їх супроводі, або в супроводі третіх осіб, що мають на це необхідні повноваження. У випадках, коли один з батьків не хоче надати дозвіл на виїзд дитини за кордон, такий дозвіл може бути отримано в судовому порядку.


Особливості вивозу неповнолітнього за кордон за згодою другого з батьків
Законодавчо визначено, що дозвіл на виїзд дитини оформляється нотаріально, якщо другий з батьків на це згоден, бо не може супроводжувати дитину в момент перетину державного кордону. У дозволі в обов'язковому порядку зазначаються такі дані як країна призначення і часовий проміжок, протягом якого неповнолітній буде в ній перебувати разом з кожним з батьків або уповноваженим супроводжуючою особою.
Нотаріально завірений дозвіл, що дає право на вивезення дитини за кордон, не потрібно, якщо другий з батьків є іноземцем, особою, яка не має громадянства, або у проїзному документі супроводжуючої дитину особи є відмітка про його від'їзд на постійне місце проживання за кордон. Також нотаріальний дозвіл на вивіз за межі країни неповнолітнього не потрібно тому з батьків, який взятий на облік в дипломатичному представництві України за кордоном.
Дозвіл на вивезення неповнолітньої дитини за кордон не потрібно в разі пред'явлення нотаріально завірених копій або оригіналів документів про смерть другого з батьків.
Також нотаріальний дозвіл не потрібен при наявності копій або оригіналів судових рішень:
· Про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
· Про визнання його зниклим безвісти або недієздатним;
· Про дозвіл на виїзд неповнолітнього без згоди або супроводу другого з батьків.

 

Виїзд дитини за кордон без згоди батька або матері.

Якщо не вдається отримати добровільно дозвіл другого з батьків на вивезення неповнолітньої дитини за кордон, то питання вирішується в судовому порядку, шляхом подання позовної заяви. При цьому важливо розуміти, що для отримання позитивного судового рішення про вивіз дитини за кордон без згоди батька або матері потрібно неодмінно надати неспростовні докази самого факту ухилення від надання згоди на виїзд дитини. Ще один важливий аспект - обов'язок доведення, в суперечках подібного роду, завжди лягає на плечі позивача.
Суд може прийняти і визнати досить вагомими такі доводи позивача про ухилення відповідача від надання згоди на виїзд дитини за кордон, як повне ігнорування неодноразових письмових звернень одного батька до іншого, про необхідність з'явитися до нотаріуса для надання дозволу дитині на виїзд за кордон.
Важливо: відсутність доказів про факт ухилення від надання згоди на виїзд дитини може стати підставою для повернення позову або навіть у відмові в позові. Поряд з цим необхідно пам'ятати, що подавати позов слід не менше ніж за 1 рік до наміченої дати від'їзду. Така тривала процедура розгляду подібних суперечок обумовлена особливостями нашої судової системи, можливими зловживання з боку відповідача процесуальними нормами, оскарженням останнім рішень в апеляційному, касаційному порядках і т.д. 

 


 

Читайте также:


Розділ прав на квартиру в багатоквартирному будинку-новобудові

Як розділити автомобіль при розлученні?

Поділ кредитних зобов'язань між подружжям при розлученні

Поділ квартири між подружжям при розлученні

Поділ незавершеного будівництва між подружжям при розлученні