ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA Z CUDZOZIEMCEM W UKRAINIE. ROZWÓD Z NIEREZYDENTEM.

Rozwód na Ukrainie z obcokrajowcem.

Jak rozwodzić się z cudzoziemcem? Jak to można zrobić w Ukrainie?

Ustawodawstwo ukraińskie daje możliwość cudzoziemcom i naszym obywatelom przeprowadzić procedurę rozwodu w Ukrainie, niezależnie od miejsca zawarcia małżeństwa.

W istocie, w Ukrainie procedury rozwiązania małżeństw z uczestnictwem  obywateli cudzoziemskich nieznacznie różnią się od rozwodu dwóch obywateli Ukrainy. Legalizacja  dokumentów cudzoziemców i specjalne reguły wyznaczenia podsądności  sprawy zawierają  główne odróżnienia momentów procesowych spraw o rozwiązaniu małżeństw międzynarodowych.

Dlaczego wygodniej i taniej rozwodzić się właśnie w Ukrainie?

Sprawy rozwodowe  w Ukrainie są zazwyczaj  prostsze i taniejsze, aniżeli sprawy rozwodowe w większości innych krajów.

W Ukrainie dla rozwodu z cudzoziemcem nie należy udowadniać jakichś szczególnych przyczyn dla rozwodu: małżeńska zdrada, nie wykonanie zobowiązań zgodnie ze ślubnym kontraktem, nie należy mieszkać oddzielnie długi czas przed  rozwiązaniem małżeństwa itp.

Również w Ukrainie rozwód z cudzoziemcem można otrzymać oddzielnie od rozwiązania innych problemów : opieka nad dziećmi, alimenty i podział majątku małżonków.

Rozwodzić się w Ukrainie cudzoziemcy i nasi obywatele częściej mogą, na przykład, jeśli miejsce pobytu drugiego małżonka oficjalnie jest zarejestrowane w Ukrainie. Rozwód z cudzoziemcem za obopólną zgodą pozwala nam więcej giętkie podejście do pytania rozwodu i wykorzystanie obopólnej zgody dla przyśpieszenia procedury.

Przyczyną dla rozpatrzenia przez sąd sprawy o rozwiązaniu małżeństwa w Ukrainie, również może być dziecko, co mieszka w Ukrainie. Bywają i inne przyczyny, w związku z którymi sąd rozpatruje sprawy o rozwiązaniu małżeństwa w Ukrainie.

Większość państw uznają decyzję ukraińskich sądów o rozwodzie.

Dlaczego my? Co właśnie jest szczególnego w naszej firmie prawniczej.

Jak rozwieść się, jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w innym kraju?

Jeśli Panu(Pani) należy rozwieść się z cudzoziemką(cem), lecz chcecie przeprowadzić procedurę rozwiązania małżeństwa w Ukrainie, możemy Państwu w tym pomóc. Do nas często zwracają się z pytaniami, kiedy należy: rozwieść się Ukraince z Rosjaninem, otrzymać rozwód z Turkiem, Chińczykiem, Japończykiem, Australijczykiem, Amerykaninem i tak dalej. Lub kiedy należy przeprowadzić procedurę rozwodu bez uczestnictwa stron, zwłaszcza, kiedy oboje małżonkowie znajdują się w USA, Australii, Chinach czy na innych kontynentach.

My gotowe wytłumaczyć wszystkie etapy i niuanse procesu rozwodowego w Ukrainie.

Niewiedza procedury i ustawodawstwa ukraińskiego odstręcza od myśli o rozerwaniu małżeństwa międzynarodowego w Ukrainie, lecz w rzeczywistości rozwód w Ukrainie zazwyczaj o wiele korzystniej, prostsze i szybciej, aniżeli w innych państwach świata.

Jeśli zwrócicie się do nas:

- możemy posługiwać się z naszymi klientami językami: angielskim, rosyjskim, rumuńskim, francuskim i oczywiście ukraińskim

-  aktywnie odpowiadamy naszym klientom w drodze korespondencji w formie elektronicznej na pytania klienta dla lepszego rozumienia chronologii naszych działań i działań klienta;

- w razie braku oryginału świadectwa ślubu (ten dokument jest obowiązkowym przy wnoszeniu powództwa), udzielamy dodatkową usługę z otrzymania jego duplikatu (przywrócenia);

- jeśli jest w tym konieczność, możemy zorganizować przeprowadzenie z drugą stroną (pozwanym) pertraktacji o przedstawieniu dokumentów dla złożenia pozwu do sądu;

- zamówić tłumaczenie na język ukraiński dokumentów wymaganych dla sądu, poświadczenie notarialne tłumaczenia, opatrzyć orzeczenia sądu klauzulą Apostille.

Co  trzeba Państwu zrobić w pierwszej kolejności?

Opisać Państwa sytuację w liście elektronicznym i nadesłać nam na email. Można  również skontaktować się z nami dowolnym wygodnym dla was sposobem (za pomocą Viber, Skype, WhatsApp, "Telegram" i zwyczajnego telefonu).

Po omawianiu sytuacji nasz prawnik zawiadomi optymalny plan rozwiązania pytania. Po tym, potrafimy zorientować Was, ile będzie kosztował rozwód z cudzoziemcem, jakie dokumenty są potrzebne i ile czasu będzie niezbędnie  dla osiągnięcia waszego celu.

Jak odbywa się współpraca? Rozwód z cudzoziemcem "pod klucz"

Prawnik przygotowuje niezbędny pakiet dokumentów zgodnie z przepisami ustawodawstwa ukraińskiego, opłaca opłatę sądową za wniesienie powództwa do sądu i odsyła pocztą wniosek do sądu.

Zazwyczaj nasi prawnicy nie stawiają się w sądzie. Tylko w wypadkach wyjątkowych powstaje niezbędność osobistego stawiennictwa adwokata w sądzie. Sukces w sprawach rozwodowych dość często zależy od jakości poprzedniego sporządzenia sprawy.

Następnie adwokat (prawnik) kontroluje przebieg postępowania prawnego sprawy w sądzie: mianowanie sędziego, zaakceptowanie sprawy, pierwsza rozprawa sądowa, druga rozprawa, wynik w sprawie, zaprzeczania oponenta, orzeczenia sądu i tak dalej.

Etap końcowy

Po pozytywnej uchwale sędziego o rozwiązaniu małżeństwa oponent ma prawo jej zakwestionować w sądzie wyższej instancji w ciągu 30 dni kalendarzowych (apelacja). W razie nie wniesienia apelacji sąd skieruje orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa do organów państwowych rejestracji akt stanu cywilnego (РАГС).

Oto i cały proces!

Czasami, nasi klienci potrzebują orzeczenia sądowego o rozwiązaniu małżeństwa w Ukrainie dla przedstawienia go w kraju ich pobytu. W takim wypadku, nasi prawnicy otrzymają w szczególny sposób sporządzoną kopię  orzeczenia sądowego w sądzie, w celu opatrzyć jej klauzulą Apostille lub  legalizować ten dokument w inny sposób i odesłać klientowi.

Mamy doświadczenie w rozwiązaniu często powstających problemów, dotyczących rozerwania małżeństw międzynarodowych, a mianowicie:

- Jak rozwodzić się w Ukrainie, jeśli mąż czy żona przebywa za granicą?

- Jak załatwić formalnie rozwód z obywatelem cudzoziemcem?

- Czy można rozwieść się w Ukrainie, po przemianie (pozbawieniu) obywatelstwa Ukrainy?

- Jak rozwodzić się z cudzoziemcem bez jego zgody?

- Jak rozwodzić się z cudzoziemcem bez jego obecności w Ukrainie? –

- Co należy czynić żeby rozwieść się, jeśli oboje małżonkowie znajdują się zagranicą?

- Jak i gdzie lepiej podać na rozwód między obywatelami Rosji i Ukrainy?

- Nasi prawnicy do spraw małżeństw międzynarodowych przeprowadzali rozwody z obywatelami krajów: Turcji, Niemiec, USA, Australii, Wielkiej Brytanii (Anglii), Norwegii, Łotwy, Litwy, Estonii, Rosji i wielu innych krajów.

Współpracujemy z tłumaczami na stałych zasadach, to znaczy tłumaczenie dla nas wykonuje się szybko i z rabatami  dodatkowymi.

Rozwód z cudzoziemcem? Potrzebujecie prawnika (adwokata) do spraw  małżeństw międzynarodowych?

Z nami - to prosto i korzystnie!

Prawnik ds. małżeństw  międzynarodowych

Ustawodawstwo ukraińskie daje możliwość cudzoziemcom i naszym obywatelom przeprowadzić procedurę rozwodu w Ukrainie, niezależnie od miejsca zawarcia małżeństwa.

W istocie, w Ukrainie procedury rozwiązania małżeństw z uczestnictwem  obywateli cudzoziemskich nieznacznie różnią się od rozwodu dwóch obywateli Ukrainy. Legalizacja  dokumentów cudzoziemców i specjalne reguły wyznaczenia podsądności  sprawy zawierają  główne odróżnienia momentów procesowych spraw o rozwiązaniu małżeństw międzynarodowych.

Dlaczego wygodniej i taniej rozwodzić się właśnie w Ukrainie?

Sprawy rozwodowe  w Ukrainie są zazwyczaj  prostsze i taniejsze, aniżeli sprawy rozwodowe w większości innych krajów.

W Ukrainie dla rozwodu z cudzoziemcem nie należy udowadniać jakichś szczególnych przyczyn dla rozwodu: małżeńska zdrada, nie wykonanie zobowiązań zgodnie ze ślubnym kontraktem, nie należy mieszkać oddzielnie długi czas przed  rozwiązaniem małżeństwa itp.

Również w Ukrainie rozwód z cudzoziemcem można otrzymać oddzielnie od rozwiązania innych problemów : opieka nad dziećmi, alimenty i podział majątku małżonków.

Rozwodzić się w Ukrainie cudzoziemcy i nasi obywatele częściej mogą, na przykład, jeśli miejsce pobytu drugiego małżonka oficjalnie jest zarejestrowane w Ukrainie. Rozwód z cudzoziemcem za obopólną zgodą pozwala nam więcej giętkie podejście do pytania rozwodu i wykorzystanie obopólnej zgody dla przyśpieszenia procedury.

Przyczyną dla rozpatrzenia przez sąd sprawy o rozwiązaniu małżeństwa w Ukrainie, również może być dziecko, co mieszka w Ukrainie. Bywają i inne przyczyny, w związku z którymi sąd rozpatruje sprawy o rozwiązaniu małżeństwa w Ukrainie.

Większość państw uznają decyzję ukraińskich sądów o rozwodzie.

Dlaczego my? Co właśnie jest szczególnego w naszej firmie prawniczej.

Jak rozwieść się, jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w innym kraju?

Jeśli Panu(Pani) należy rozwieść się z cudzoziemką(cem), lecz chcecie przeprowadzić procedurę rozwiązania małżeństwa w Ukrainie, możemy Państwu w tym pomóc. Do nas często zwracają się z pytaniami, kiedy należy: rozwieść się Ukraince z Rosjaninem, otrzymać rozwód z Turkiem, Chińczykiem, Japończykiem, Australijczykiem, Amerykaninem i tak dalej. Lub kiedy należy przeprowadzić procedurę rozwodu bez uczestnictwa stron, zwłaszcza, kiedy oboje małżonkowie znajdują się w USA, Australii, Chinach czy na innych kontynentach.

My gotowe wytłumaczyć wszystkie etapy i niuanse procesu rozwodowego w Ukrainie.

Niewiedza procedury i ustawodawstwa ukraińskiego odstręcza od myśli o rozerwaniu małżeństwa międzynarodowego w Ukrainie, lecz w rzeczywistości rozwód w Ukrainie zazwyczaj o wiele korzystniej, prostsze i szybciej, aniżeli w innych państwach świata.

Jeśli zwrócicie się do nas:

- możemy posługiwać się z naszymi klientami językami: angielskim, rosyjskim, rumuńskim, francuskim i oczywiście ukraińskim

-  aktywnie odpowiadamy naszym klientom w drodze korespondencji w formie elektronicznej na pytania klienta dla lepszego rozumienia chronologii naszych działań i działań klienta;

- w razie braku oryginału świadectwa ślubu (ten dokument jest obowiązkowym przy wnoszeniu powództwa), udzielamy dodatkową usługę z otrzymania jego duplikatu (przywrócenia);

- jeśli jest w tym konieczność, możemy zorganizować przeprowadzenie z drugą stroną (pozwanym) pertraktacji o przedstawieniu dokumentów dla złożenia pozwu do sądu;

- zamówić tłumaczenie na język ukraiński dokumentów wymaganych dla sądu, poświadczenie notarialne tłumaczenia, opatrzyć orzeczenia sądu klauzulą Apostille.

Co  trzeba Państwu zrobić w pierwszej kolejności?

Opisać Państwa sytuację w liście elektronicznym i nadesłać nam na email. Można  również skontaktować się z nami dowolnym wygodnym dla was sposobem (za pomocą Viber, Skype, WhatsApp, "Telegram" i zwyczajnego telefonu).

Po omawianiu sytuacji nasz prawnik zawiadomi optymalny plan rozwiązania pytania. Po tym, potrafimy zorientować Was, ile będzie kosztował rozwód z cudzoziemcem, jakie dokumenty są potrzebne i ile czasu będzie niezbędnie  dla osiągnięcia waszego celu.

Jak odbywa się współpraca? Rozwód z cudzoziemcem "pod klucz"

Prawnik przygotowuje niezbędny pakiet dokumentów zgodnie z przepisami ustawodawstwa ukraińskiego, opłaca opłatę sądową za wniesienie powództwa do sądu i odsyła pocztą wniosek do sądu.

Zazwyczaj nasi prawnicy nie stawiają się w sądzie. Tylko w wypadkach wyjątkowych powstaje niezbędność osobistego stawiennictwa adwokata w sądzie. Sukces w sprawach rozwodowych dość często zależy od jakości poprzedniego sporządzenia sprawy.

Następnie adwokat (prawnik) kontroluje przebieg postępowania prawnego sprawy w sądzie: mianowanie sędziego, zaakceptowanie sprawy, pierwsza rozprawa sądowa, druga rozprawa, wynik w sprawie, zaprzeczania oponenta, orzeczenia sądu i tak dalej.

Etap końcowy

Po pozytywnej uchwale sędziego o rozwiązaniu małżeństwa oponent ma prawo jej zakwestionować w sądzie wyższej instancji w ciągu 30 dni kalendarzowych (apelacja). W razie nie wniesienia apelacji sąd skieruje orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa do organów państwowych rejestracji akt stanu cywilnego (РАГС).

Oto i cały proces!

Czasami, nasi klienci potrzebują orzeczenia sądowego o rozwiązaniu małżeństwa w Ukrainie dla przedstawienia go w kraju ich pobytu. W takim wypadku, nasi prawnicy otrzymają w szczególny sposób sporządzoną kopię  orzeczenia sądowego w sądzie, w celu opatrzyć jej klauzulą Apostille lub  legalizować ten dokument w inny sposób i odesłać klientowi.

Mamy doświadczenie w rozwiązaniu często powstających problemów, dotyczących rozerwania małżeństw międzynarodowych, a mianowicie:

- Jak rozwodzić się w Ukrainie, jeśli mąż czy żona przebywa za granicą?

- Jak załatwić formalnie rozwód z obywatelem cudzoziemcem?

- Czy można rozwieść się w Ukrainie, po przemianie (pozbawieniu) obywatelstwa Ukrainy?

- Jak rozwodzić się z cudzoziemcem bez jego zgody?

- Jak rozwodzić się z cudzoziemcem bez jego obecności w Ukrainie? –

- Co należy czynić żeby rozwieść się, jeśli oboje małżonkowie znajdują się zagranicą?

- Jak i gdzie lepiej podać na rozwód między obywatelami Rosji i Ukrainy?

- Nasi prawnicy do spraw małżeństw międzynarodowych przeprowadzali rozwody z obywatelami krajów: Turcji, Niemiec, USA, Australii, Wielkiej Brytanii (Anglii), Norwegii, Łotwy, Litwy, Estonii, Rosji i wielu innych krajów.

Współpracujemy z tłumaczami na stałych zasadach, to znaczy tłumaczenie dla nas wykonuje się szybko i z rabatami  dodatkowymi.

Rozwód z cudzoziemcem? Potrzebujecie prawnika (adwokata) do spraw  małżeństw międzynarodowych?

Z nami - to prosto i korzystnie!

Prawnik ds. małżeństw  międzynarodowych