Us?ugi prawne na Ukrainie

 • doradztwo prawne
 • analiza i sporz?dzanie um?w 
 • obs?uga prawna transakcji kupna i sprzeda?y nieruchomo?ci oraz innych um?w 
 • reprezentacja przez adwokata w sprawach cywilnych 
 • reprezentowanie w s?dach rodzinnych 
 • odszkodowania za szkody materialne 
 • szkody niemaj?tkowej 
 • windykacja 
 • rozwi?zanie spor?w mieszkaniowych 
 • sporz?dzanie wniosk?w o rozw?d i konserwacji post?powania rozwodowego 
 • podzia? maj?tku ma??onk?w 
 • spory nieruchomo?ci 
 • dziedziczenie na Ukrainie