Usługi prawne na Ukrainie

 • doradztwo prawne
 • analiza i sporządzanie umów 
 • obsługa prawna transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości oraz innych umów 
 • reprezentacja przez adwokata w sprawach cywilnych 
 • reprezentowanie w sądach rodzinnych 
 • odszkodowania za szkody materialne 
 • szkody niemajątkowej 
 • windykacja 
 • rozwiązanie sporów mieszkaniowych 
 • sporządzanie wniosków o rozwód i konserwacji postępowania rozwodowego 
 • podział majątku małżonków 
 • spory nieruchomości 
 • dziedziczenie na Ukrainie