УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


  ДОГОВІР

купівлі-продажу оптової партії товару

 

м. ________                                                                                           «__» _________ 202__ року

 

 _____________________________________________________ (надалі – Продавець) з однієї сторони та _________________________________________________ (надалі – Покупець) в особі ___________________________________________________________, що діє на підставі ___________________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1  Продавець зобов’язується передати у власність Покупця ОПТОВУ ПАРТІЮ ТОВАРУ, а Покупець зобов’язується прийняти товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах цього договору.

1.2 Оптову партію товару за ціною та кількістю становить: 

2. УМОВИ ПОСТАВКИ

2.1Поставка Товару відбувається в два етапи: на першому етапі постачається 80 % Товару протягом ____ календарних днів після сплати авансового платежу в розмірі 80 % від ціни договору, залишок Товару (в розмірі 20 %) постачається протягом _______ календарних днів після надходження відповідної передоплати (20 % ціни договору).

2.2 Постачання Товару по цьому договору здійснюється окремими партіями, об’єм  яких визначається Продавцем.

2.3 Доставка Товару здійснюється транспортом Продавця на склад Покупця за адресою: ________________________________________________________________________.

2.4 Про поставку чергової партії Товару Продавець зобов’язаний повідомити Покупця за ____ годин до запланованого часу прибуття транспорту із партією Товару на адресу, зазначену у п. 2.3. цього Договору.

2.5 Покупець зобов’язаний забезпечити справний стан під’їзних шляхів до пункту розвантаження Товару (склад Покупця), який б відповідав нормам з охорони праці і техніки безпеки для водіїв та інших працівників Продавця, а також забезпечити безперешкодний і безпечний рух та вільне маневрування автомобілів (автопоїздів) вантажністю до ______ т при одночасному фронті розвантаження для _____________ автомобілів (автопоїздів). Мати пристрої для освітлення робочих місць та під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній та нічний час і потрібні для вантаження (розвантаження) приладдя та допоміжні матеріали.

2.6 Розвантаження Товару здійснюється силами та за рахунок Покупця.

2.7 Покупець зобов’язаний перевірити Товар по якості та кількості в момент приймання Товару в момент розвантаження відповідної партії. У разі наявності зауважень щодо якості або кількості поставленої партії Товару Покупець зобов’язаний негайно повідомити про це Продавця та зазначити відповідні зауваження у накладній.  У разі відсутності вказаних зауважень на накладній вважається, що партія Товару надійшла належної якості та в асортименті та кількості зазначеній в накладній, і в подальшому претензії щодо якості, асортименту та кількості не приймаються.

 

3. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

3.1      Якість Товару, що постачається, має відповідати звичайним умовам щодо якості на таку продукцію.

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1      Покупець оплачує Товару авансовими платежами в порядку, передбаченому п. 2.1. цього Договору.

4.2 У разі прострочення сплати чергового платежу або сплати його не в повному обсязі більше ніж на ____ календарних днів Продавець має право відмовитись від договору, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на адресу Продавця вказану у цьому договорі. В цьому випадку договір буде вважатись припиненим з моменту безпосереднього вручення представнику Покупця відповідного повідомлення або з моменту здачі такого повідомлення на пошту.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1 Цей договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного виконання зобов’язань та здійснення взаєморозрахунків сторін.

5.2 З набранням чинності цього договору всі попередні переговори, листування, угоди, в т.ч. договори, та протоколи про наміри, що регулюють відносини сторін, які становлять предмет цього договору втрачають юридичну силу.

5.3 Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до виконання вимог, які містяться в Договорі, всіляко підтримувати ділові контакти та здійснювати усі необхідні заходи по забезпеченню ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

5.4 Цей договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

5.5      Реквізити сторін:

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 

Читайте також

Акт прийому-передачі до договору поставки товару

Договір поставки товару (регулярної)