Розкриття інформації про кінцевого вигодоодержувача

21 травня 2015 року Верховною Радою України продовжено строк розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника...

21 травня 2015 року Верховною Радою України продовжено строк розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника. До 25 вересня 2015 року всі юридичні особи зобов'язані розкрити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера, вигодоодержувача, вигодонабувача).

Хто є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)?

 

Розкрити інформацію потрібно про фізичну особу, яка:

·      прямо або опосередковано володіє 25 або більше відсотками частки статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі;

·      володіє або користується значною часткою активів;

·      має вирішальний вплив на результати голосування і формування складу керівництва;

·      має право вирішального впливу на вчинення правочинів, які визначають умови господарської діяльності.

 

Яка відповідальність за порушення обов’язку розкрити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?

У разі нерозкриття інформації про вигодоодержувача юр.особи на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи, буде накладено штраф від 5100 до 8500 грн.

 

Кому не потрібно подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?

Звільняються від обов’язку подавати інформацію про кінцевого вигодонабувача політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.

Якщо засновниками (учасниками) юридичної особи є виключно фізичні особи (які і є вигодоодержувачами), інформацію про кінцевого бенефіціарного власника розкривати не потрібно.

 

Які документи необхідно заповнити для розкриття інформації про кінцевого вигодоодержувача?

До реєстраційної служби за місцем знаходження юридичної особи необхідно подати заповнену реєстраційну картку форми 4.

 

Яким способом можна розкрити відомості про вигодонабувача?

Надати необхідну інформацію державним реєстраторам можна наступними способами:

·      надіслати поштовим відправленням з описом вкладення (проте в даному випадку підписи керівника на реєстраційній формі прийдеться нотаріально завіряти);

·      подати відомості до реєстраційної служби особисто керівнику (і, як показує практика, вистояти багаточисельні черги);

·      звернутися до нашої адвокатської компанії.

 


Наша Адвокатська компанія в стислі терміни допоможе вашому підприємству подати до державних реєстраторів необхідну інформацію про кінцевих вигодонабувачів.

 

Для надання послуги з розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів нам необхідна наступна інформація:

·      найменування та ідентифікаційний код вашої компанії;

·      інформація про юридичну особу-засновника:

найменування та ідентифікаційний код юридичної особи;

паспортні дані засновників (копію паспортного документа іноземця з нотаріально завіреним перекладом);

інформацію про місце проживання засновників;

реєстраційний номер облікової картки платника податків засновників (за наявності);

якщо засновником материнської компанії є інша юридична особа (або особи), такі відомості потрібні поки не розкриються власники - фізичні особи.

Вартість послуги: за домовленістю.

Строк надання послуги: 2-5 робочих днів.