Inregistrarea intreprinderilor individuale (II) în Ucraina

Una dintre cele mai răspândite forme organizatorico-juridice a întreprinderilor prevăzute de lege este întreprinderea individuală. (II).

         Întreprinderea individuală - este întreprinderea, care este înființată și functionează pe baza proprietății private unei sau a câtorva persoane fizice-cetățeni al Ucrainei, cetățeni străini, apatrizi și a muncii lor sau folosirea forței de muncă angajată. Individuala este de asemenea întreprinderea, înființată pe baza proprietății private ai unei persoane juridice.

Avantajele întreprinderii individuale:

 • fondatori al întreprinderilor individuale pot fi atât persoanele juridice, cât și cele fizice, rezidenți și nerezidenți;

 • proprietarii singuri stabilesc modul de conducere a întreprinderii;

 • asociații II poartă răspundere pentru obligațiile întreprinderii doar în limitele valorii părții sociale care le aparțin;

 • valoarea maximală a statutului nu este prevâzutâ de lege;

 • II poate angaja la servici muncitori.

Dezavantajul întreprinderii individuale:

 • Lipsa actelor legislative speciale, care ar reglamenta activitatea II, pentru că deseori în practicî apar unele probleme controversate        ( autoritățile de conducere, întrarea noilor asociați în II s.a.). 

Pentru a evita astfel de probleme este necesar de a fixa în statut toate aceste momente. 

Lista de servicii oferite de către compania noastră juridică:

 • consultare juridică ce ține de înregistrarea întreprinderii individuale;

 • pregătirea documentelor statutare al II(pentru auto-înregistrare);

 • înregistrarea II in Oficiul Național al Registrului Comertului ( "la cheie"). 

Deasemenea oferim următoarele servicii:

 • furnizarea unui sediul social al companiei;

 • ajutor la deschiderea unui cont bancar;

 • inregistrarea cazierelor fiscale ale asociatilor (ATV, impozitarea unică). 

Pentru înființarea II e nevoie :

1. Să alegeți:

 • numele și adresa întreprinderii individuale;

 • tipul de activitate al acesteia;

 • modul de formare, mărimea statutului și valorile părților sociale ale asociaților;

 • alte detalii. 

2. Să ne furnizați următoarea informație:

 • datele pașaportului și codul de identificare a directorului întreprinderii;

 • pentru fondatori-persoane fizice:

- datele pașaportului si locul de reședință a fondatorului;

- codul de identificare a fondatorului ( pentru persoanele fizice-nerezidenți este obligatorie obținerea numărului de țnregistrare ca contribuabil în Ucraina)

 • pentru fondatori-persoane juridice:

- extrasul din Registrul unic de stat;

- statutul;

- hotărârea fondatorilor persoanei juridice ce priveste înregistrarea II ( dacă este nevoie vă ajutăm a-l scrie);

- procura sau protocolul pentru persoana, care va semna documentele din numele fondatorului.

 • pentru fondatori-persoane juridice nerezidenți:

-copia legalizată în mod corespunzător al actului de înregistrare de stat a întreprinderii individuale, trădusă în limba ucraineană;

- hotărârea fondatorilor persoanei juridice ce privește înregistrarea II;

- copia legalizată și trădusă în limba ucraineană a procurei pentru persoana, care va semna în Ucraina documentele din numele fondatorului.

        După obținerea informației date și a documentelor necesare, juristii noștri o să efectueze înregistrarea II în cel mai scurt timp posibil. Prezența personală a participanților (fondatorilor) este de obicei necesară numai in momentul semnării actelor și a procurii la notar, iar a directorului - în  momentul legalizării semnăturii de pe card cu modelul semnăturii de la banca și de la deschiderea contei bancare.

 

Costul serviciilor: după înțelegere.

Durata serviciilor: 3-10 zile.