Inregistrarea cooperativului de constructie a locuintelor (CCL) în Ucraina

Cooperativul de construcție a locuințelor (CCL) - persoana juridică, formată de către persoane fizice și/sau persoane juridice, care s-au asociat binevol prin combinarea valorilor de membru întroductive pentru a participa la construcția și la explotarea bunurilor imobiliare. CCL este o organizație necomercială, scopul căreia este asigurarea condițiilor favorabile a membrilor (locuitorilor) ei. 

Cooperativul de construcție a locuințelor are o mulțime de avantaje:

     În primul rând, membrii CCL rezolvă între dânșii întrebârile ce țin de întreținerea condominiului.

     În al doilea rând, capitalul cooperativului se formează datorită valorii de membru întroductivă.

     În al treilea rând, CCL este o organizație necomercială. 

Și acestea sunt numai o mică parte de avantaje a cooperativului de construcție a locuințelor. 

Lista de servicii oferite de către compania noastră juridică:

 • consultare juridică ce ține de înregistrarea cooperativului;

 • pregătirea documentelor statutare al cooperativului (pentru auto-înregistrare);

 • înregistrarea cooperativului în Serviciul Înregistrării de Stat ( "la cheie"). 

Deasemenea oferim urmatoarele servicii:

 • furnizarea adresei juridice;

 • ajutor la deschiderea unui cont bancar;

 • înregistrația în calitate de asociație non-profit;

 • încheierea contractelor cu membrii asociați ai cooperativului. 

Pentru înregistrarea cooperativului de construcție a locuințelor aveți nevoie:

1. Să alegeți:

 • numele și adresa cooperativului;

 • membrii asociați ai coperativului (nu mai puțin de 3)

 • tipul de activitate;

 • modul de formare și capitalul cooperativului, de asemenea raportul valorilor de membru întroductive a membrilor cooperativului.

 

2. Să ne furnizați următoarea informație:

 • datele pașaportului și codul de identificare a directorului;

 • pentru fondatori-persoane fizice:

- datele pașaportului și locul de reședință a fondatorului;

- codul de identificare a fondatorului ( pentru persoanele fizice-nerezidenți este obligatorie obținerea numărului de înregistrare ca contribuabil în Ucraina)

 • pentru fondatori-persoane juridice:

- extrasul din Registrul unic de stat;

- statutul;

- hotărîrea fondatorilor persoanei juridice ce privește înregistrarea cooperativului ( dacă este nevoie vă ajutăm a-l scrie);

- procura sau protocolul pentru persoană, care va semna documentele din numele fondatorului.

 • pentru fondatori-persoane juridice nerezidenți:

-copia legalizată în mod corespunzător al actului de înregistrare de stat a CCL, trădusă în limba ucraineană;

- hotărârea fondatorilor persoanei juridice ce privește înregistrarea a CCL (dacă este nevoie vă ajutăm a-l scrie)

- copia legalizată și trădusă în limba ucraineană a procurei pentru persoana, care va semna în Ucraina documentele din numele fondatorului. 

După obținerea informației date și a documentelor necesare, juristii noștri o să efectueze înregistrarea asociației de caritate în cel mai scurt timp posibil. Prezența personală a participanților (fondatorilor) este de obicei necesară numai în momentul semnării actelor și a procurii la notar, iar a directorului - în  momentul legalizării semnăturii de pe card cu modelul semnăturii de la banca și de la deschiderea contei bancare. 

Costul serviciilor: după întelegere.

Durata serviciilor: 3-10 zile.